​Experienced profile joins Bysted & Partners


​Meet Thomas Kokholm, our new partner at Bysted & Partners. ​

Thomas is an experienced professional with over 20 years of experience in commercial and managerial roles in both national and international companies. Thomas holds an MBA in leadership from Henley Business School and comes from a position as a senior consultant and headhunter at SAM International. ​

With a strategic mindset and a broad understanding of tactical execution, Thomas has a proven track record of achieving significant and sustainable results through strong collaboration within organizations. He believes in finding the right balance between challenging, developing and improving as a team to achieve success. Thomas excels in change management and has extensive experience in leading teams towards achieving common goals. He possesses strategic insight and the ability to execute at a tactical and operational level. ​

“ I have known Thomas for more than 20 years and firmly believe, that we are now even better equipped in relation to achieving our goals. Thomas brings dedication, strong values, and ambitions thar are supported by high level competencies - We look very much forward to having him on board!”​ René Bysted, CEO​

Thomas brings extensive expertise across various business segments including B2C, B2B, B2P and FMCG. He has experience in several sales channels such as retail, e-commerce, direct, projects, tenders and after-sales. In addition, Thomas has experience in leading changes in sales and product development. 

We believe Thomas, with his leadership and management skills, is a significant contribution to our team. Thomas can be contacted on either email thk@bystedpartners.dk or mobile +45 21 25 22 36.​

“Joining Bysted & Partners gives me a profound perspective to leverage my extensive professional experience, by contributing strategic and managerial, but the key element is a firm alignment with the company's values and goals set by René.”​ Thomas Kokholm, Partner​

Thomas Kokholm will be based in Jutland and Bysted & Partners plans to open an office in Aarhus shortly.Questions concerning our new partner or our planned opening in Aarhus can be directed to our CEO René Bysted (rb@bystedpartners.dk / mobile +45 23 35 13 03)​__________________________________________________________________________________________________________________

Mød Thomas Kokholm, vores nye partner hos Bysted & Partners. Thomas er en erfaren professionel med over 20 års erfaring i kommercielle og ledelsesmæssige roller i både nationale og internationale virksomheder. Thomas har blandt andet en MBA i ledelse fra Henley Business School og kommer fra en stilling som seniorkonsulent og headhunter hos SAM International.​

Med et strategisk mindset og en bred forståelse for taktisk eksekvering har Thomas en dokumenteret track record for at opnå betydelige og bæredygtige resultater gennem stærkt samarbejde i organisationer. Han tror på at finde den rette balance mellem at udfordre, udvikle og forbedre sig som et team for at opnå succes. Thomas udmærker sig ved forandringsledelse og har stor erfaring med at lede teams mod at nå fælles mål. Han besidder strategisk indsigt og evnen til at eksekvere på taktisk og operationelt niveau.​

"Jeg har kendt Thomas i mere end 20 år og tror fuldt og fast på, at vi nu er endnu bedre rustet i forhold til at nå vores mål. Thomas kommer med dedikation, stærke værdier og ambitioner, som understøttes af kompetencer på højt niveau - Vi glæder os meget til at få ham ombord!"​ René Bysted, adm. Direktør​

Thomas bringer omfattende ekspertise på tværs af forskellige forretningssegmenter, herunder B2C, B2B, B2P og FMCG. Han har erfaring med flere salgskanaler såsom detailhandel, e-handel, direkte, projekter, udbud og eftersalg. Derudover har Thomas erfaring med at lede forandringer inden for salg og produktudvikling. Vi mener, at Thomas med sine ledelse- og eksekveringsevner er et væsentligt bidrag til vores team. Thomas kan kontaktes på enten mail thk@bystedpartners.dk eller mobil +45 21 25 22 36.​

"At blive en del af Bysted & Partners giver mig et dybtgående perspektiv til at udnytte min omfattende erhvervserfaring ved at bidrage strategisk og ledelsesmæssigt, men nøgleelementet er en solidt match ift. virksomhedens værdier og mål, som René har sat." ​Thomas Kokholm, Partner​

Thomas Kokholm får base i Jylland, og Bysted & Partners planlægger snart at åbne kontor i Aarhus. Spørgsmål vedrørende vores nye partner eller vores planlagte åbning i Aarhus kan rettes til vores CEO René Bysted (rb@bystedpartners.dk / mobil +45 23 35 13 03)​

Nyhed: Vi byder Peter Behrens Larsen velkommen som Associeret Executive Consultant
Vores relativt nyåbnede afdeling i Aarhus suppleres nu med endnu en profil.
Read more
Åbning af nyt kontor i Aarhus
Bysted & Partners åbner kontor i Aarhus med Thomas Kokholm som Partner
Read more
Vi søger dygtig og gerne ambitiøs researcher
Kan du lide at være blandt branchens bedste, have megen frihed under ansvar og bidrage til en ambitiøs målsætning? Så vil du passe fint ind i vores team i København.
Read more
​Experienced profile joins Bysted & Partners
We would like to introduce...
Read more
Glædelig Jul og godt Nytår
Endnu et skønt år går på hæld...
Read more
Nyt produkt hos Job+
Lad os præsentere Lean Selection!
Read more
A very warm welcome to Betina!
Meet our new senior research consultant
Read more
Sommerhilsen
Hvad læser du denne sommer?
Read more
5 års fødselsdag
Vi fejrer vi ved årsskiftet blev 5 år
Read more
Outplacement
Say goodbye to employees with an advisory package that ensures them the best possible result in their subsequent career
Read more
New Partner
We are proud to announce, that Jesper Høyer Andersen is starting as Partner at Bysted & Partners - Executive and Lean Search
Read more
New addition to the team of consultants
Meet Jeanette - new director of our sub brand Job+
Read more
Meet our new researcher Emma
A new Research Consultant has joined our team
Read more
Tillykke med kandidatgraden
To af vore dygtige medarbejdere har netop bestået sidste eksamen på CBS .
Read more
Meet Lasse
We would like you to meet Lasse from our research team
Read more
New exclusive address as well as company name
We are adjusting both our address and company name for further growth
Read more
Bysted & Partners is establishing a board of directors
​​In October, we could welcome 2 new board members at Bysted & Partners.
Read more
Vi søger kandidater til stærkt franchisekoncept
Vi searcher i øjeblikket, for een af vore kunder, efter potentielle franchisetagere, der både kan og vil være en del af et stærkt brand.
Read more
Bysted & Partners is now part of an exciting new partnership
We are now better able to not only address the potential in our top candidates but also perform even more intense and value adding assessments for both candidates and clients.
Read more
New Associated Partner joining us in Sweden
New Associated Partner joining us in Sweden
Read more
Selected partner for SpenglerFox Worldwide
We are proud to announce, that we have been selected as partner for Denmark for SpenglerFox Worldwide.
Read more

Our Partners

Idea and goal

We dedicate ourselves to a true and long-lasting co-operation with our clients and candidates, who all must gain value from the interaction with our competent teams and the process we offer.

facebook (1)

linkedin

We are an Executive and Lean Search company primarily operating in Scandinavia and Northern Europe.